Algemene voorwaarden

1. Bepalingen/Definities

1.1 Nobrenparfum.nl / Nobrenparfum.nl
De website Nobrenparfum.nl is eigendom van en wordt beheerd door Nobrenparfum.nl, gevestigd te  Rotterdam- Nederland

1.2 Afnemer
Natuurlijk persoon of organisatie die een of meer producten van Nobrenparfum.nl afneemt.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling op de website van Nobrenparfum.nl aanvaardt de Afnemer de Algemene Voorwaarden.
1.4 Door het plaatsen van een bestelling op de website van Nobrenparfum.nl  gaat u akkoord dat Nobrenparfum.nl uw ingevulde gegevens gebruikt voor de verwerking van het bestelde product(en).
1.5 Nobrenparfum.nl kan de Algemene Voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. Indien van toepassing wordt dit duidelijk kenbaar gemaakt.


2. Prijzen
Alle getoonde prijzen zijn inclusief BTW.
Bij alle geleverde producten treft u een pakbon aan waarop ook de BTW is vermeld.


3. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is alleen het nederlandse recht van toepassing. 

4.Overmacht
Een tekortkoming in de dienstverlening kan Nobrenparfum.nl niet worden toegerekend, indien dit niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (overmacht). In geval van overmacht, vervalt de verplichting van Nobrenparfum.nl tot nakoming van de Overeenkomst. Nobrenparfum.be is dan geen schadevergoeding verschuldigd. De opschorting geldt voor de duur van de overmacht. Nobrenparfum.be is gehouden aan een Afnemer een met de duur van de verstoring evenredige restitutie te geven van zijn betaald bedrag tenzij dit redelijkerwijs, met in achtneming van duur en omstandigheden niet van haar kan worden gevraagd.
Gevallen van overmacht kunnen zijn :
stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in het netwerk of communicatiesystemen van een derde
.


Facebook